Nurmkana

Nurmkana (Perdix perdix) on üldlevinud, kuid kahaneva arvukusega kultuurmaastiku haudelind (2000-4000 paari). Paigalind. Tavaliselt kohatakse teeservades ja põllupeenardel tegutsevaid paare või pesakondi.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis