Kivirullija

Kivirullija (Arenaria interpres) on Eesti saartel ja rannikuneemedel harv haudelind (30-50 paari). Kevadel saabub meile aprillis, sügisel lahkub oktoobris. Pesitseb kivistel randadel ja laidudel. Üksikuid isendeid on sageli kohatud näiteks Puhtus, Puises, Haversis, Liu säärel, Sõrve säärel.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus