Tutt-tiir

Tutt-tiir (Sterna sandvicensis) on Eestis väiksearvuline haudelind Saaremaa ümbruse laidudel ja Suures väinas (700-1000 paari). Kevadel saabub meile aprillis, sügisel lahkub oktoobris. Väljaspool pesitsusperioodi võib kohata kõikjal Lääne-Eesti rannikualadel. Sisemaale satub ülimalt harva.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis