Väikepistrik

Väikepistrik (Falco columbarius) on Eestis haruldane pesitseja (30-60 paari) peamiselt rabades ja kidurates männikutes. Teda kohatakse meil peamiselt läbirändel (märts-aprill, september-oktoober). Üksikud jäävad Eestisse ka talvitama.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis