Värbkakk

Värbkakk (Glaucidium passerinum) on Eestis üldlevinud, aga väiksearvuline peamiselt segametsade haudelind (800-1500 paari). Headel aastatel esineb peaaegu igas suuremas väärismetsa piirkonnas.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis