Karbuskajakas

Karbuskajakas (Larus melanocephalus) on Lääne-, Lõuna- ja Kesk-Euroopa ning Väike-Aasia liik, kelle levila on viimase paarikümne aasta jooksul laienenud. Lähimad püsivad pesitsusalad paiknevad Valgevenes, Poolas, Hollandis ja Saksamaal. Eestis on karbuskajakas harv külaline, kes on meil 1960-ndatel aastatel isegi pesitsenud. Linnuharulduste komisjoni andmetel on karbuskajakat meil kohatud kokku 23 korda.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis