Sini-rägapart

Sini-rägapart (Anas discors) on Põhja-Ameerika liik, kes Euroopasse satub väga harva. Linnuharulduste komisjoni andmetel on teda Eestis kohatud vaid 3 korda: 2008.a mais Pärnumaal Kablis ja Kihnu saarel ning 2009.a mais taas Kihnu saarel. Kuna kahe isendi samaaegne esinemine suhteliselt lähestikku on nii haruldase eksikülalise puhul vähetõenäoline, siis tuleb 2008.a Kablis ja Kihnus nähtud linde tõenäoliselt samaks isendiks pidada. Ka 2009.a Kihnus leitud lind võib sama isend olla.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto