Kaldapääsuke

Kaldapääsuke (Riparia riparia) on Eestis kahaneva arvukusega, kuid siiski suhteliselt sage (5 000-10 000 paari) ja üldlevinud haudelind (sisemaal tavalisem). Pesitseb kolooniatena järskudes kallastes või liivakarjäärides, ka ajutistes mullahunnikutes jms. Kevadel saabub aprilli lõpus – mais, sügisel lahkub augustis – septembris.

Kaldapääsukese kolooniate kaardistamise veebirakendus www.eoy.ee/riparia

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel Loodusheli.ee
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus