Rebassidrik

Rebassidrik (Passerella iliaca) on Põhja-Ameerika liik, kes Euroopasse eksib ülimalt harva. Eestis on rebassidrikut kohatud vaid korra 2.-9.12.2012 Haapsalu veepuhastusjaama juures.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis