Jääkoskel

Jääkoskel (Mergus merganser) on meil suhteliselt tavaline ja üldlevinud haudelind rannikul ja saartel, aga pesitseb ka siseveekogudel (1500-2000 paari). Kui jääolud võimaldavad, jääb talvitama.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis