Tiigi-roolind

Tiigi-roolind (Acrocephalus scirpaceus) on Eestis tavaline haudelind (10 000 – 20 000 paari), elutseb vaid roostikes. Kevadel saabub meile mais, sügisel lahkub septembris, üksikuid kohatakse veel oktoobriski.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis