Jõgitiir

Jõgitiir (Sterna hirundo) on Eestis rannikul tavaline ja sisemaal väiksearvuline haudelind (6000-9000 paari). Kevadel saabub aprillis, sügisel lahkub septembris.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis