Hele-urvalind

Hele-urvalind (Carduelis hornemanni) on Eestis harv läbirändaja ja talikülaline. Tavaliselt leitakse üksikuid isendeid urvalindude parvedest.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis