Mustsaba-vigle

Mustsaba-vigle (Limosa limosa) on Eestis ebaühtlase levikuga suhteliselt harv soode ja niiskete niitude haudelind (400-700 paari). Läbirändel (aprilli lõpp–mai, august) kohatakse peamiselt randadel ja luhtadel. Rändeajal on head vaatluskohad näiteks Matsalu rahvuspark (Haeska), Häädemeeste rand, Aardla, Audru ja Räpina polder, Kärevere luht.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus