Vöötsaba-vigle

Vöötsaba-vigle (Limosa lapponica) on Eesti rannikul suhteliselt tavaline läbirändaja (aprill-mai, juuli-september), sisemaal haruldane. Eestis ei pesitse. Head vaatluskohad on näiteks Häädemeeste–Võiste rannik, Matsalu rahvuspark (Haeska, Põgari), Väike väin, Sõrve poolsaar.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus