Mudatilder

Mudatilder (Tringa glareola) on Eesti rabades ja siirdesoodes suhteliselt tavaline haudelind, pesitsejate arvukuseks hinnatakse 3000-4000 paari. Rändeajal aprillist maini ning juulist septembrini rannikul ja ka sisemaal üldlevinud ja kohati lausa arvukas (näiteks Aardla poldril on kohatud tuhandeid isendeid korraga).

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis