Mustlagle

Mustlagle (Branta bernicla) on meil tavaline läbirändaja (mais–juunis ja septembris–novembris), kes aga rannikul peatub suhteliselt harva. Lääne-Siberis pesitsevad mustlagled rändavad Läänemere kaudu ja kevadrändel võib massilist ülelendu vaadelda näiteks Põõsaspea neemel või Suures väinas. Aga näiteks ka Peipsil võib teda arvukalt kohata – 01.10.2011 vaadeldi Mehikoormas mõne tunni jooksul >1000 rändava mustlagle.

Eestis esineb peamiselt Lääne-Siberis pesitsev tumedakõhuline alamliik bernicla. Linnuharulduste komisjoni andmetel on läänepoolse, Gröönimaal ja Tervamägedel pesitseva, heledakõhulise alamliigi hrota isendeid Eestis kohatud 25 korral (peamiselt Põõsaspea neemel läbirändel) ja Ida-Siberis ning Kanadas pesitseva alamliigi nigricans isendeid vaid kuuel korral.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus