Kõnnuõgija

Kõnnuõgija (Lanius isabellinus) on Aasia liik, kes Euroopas on haruldane eksikülaline. Linnuharulduste komisjoni andmetel on seda liiki Eestis vaid kolmel korral kohatud: 15.10.2001 rõngastati üks isend Kabli linnujaamas, 29.04.2012 vaadeldi ühte emaslindu Sõrve säärel ja 03.11.2012 vaadeldi ühte lindu Hiiumaal Haldil. Kaks esimest olid alamliigi phoenicuroides ning kolmas alamliigi isabellinus tunnustega, keda osades süsteemides peetakse eraldiseisvateks liikideks.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis