Võsaraat

Võsaraat (Prunella modularis) on Eestis metsades üldlevinud ja tavaline haudelind (250 000 – 350 000 paari). Kevadel saabub meile märtsis-aprillis, sügisel lahkub oktoobris, viimaseid kohatakse veel novembriski. Harva ka talvitab.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis