Rabahani

Rabahani (Anser fabalis) on meil arvukas läbirändaja märtsist maini ja septembrist novembrini. Kevadrändel peatub Eestis kümneid tuhandeid isendeid. Parimad vaatlusalad on Audru, Sangla, Aardla ja Räpina poldrid, Vooremaa järved, Matsalu rahvuspark, Silma looduskaitseala. Ehkki rabahani pesitseb meile suhteliselt lähedal Soomes, Eestis ta ei pesitse.

Eestist rändavad läbi alamliikide fabalis ja rossicus esindajad.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus