Väänkael

Väänkael (Jynx torquilla) on Eestis üldlevinud ja sage haudelind (5000-10000 paari). Elutseb leht- ja segametsades, parkides ja aedades. Saabub kevadel aprillis, lahkub sügisel septembris.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis