Metsvint

Metsvint (Fringilla coelebs) on Eesti metsades, parkides ja aedades üldlevinud ja arvukaim haudelind, kelle arvukuseks hinnatakse Eestis 1,7 – 2,2 miljonit paari. Kevadel saabub metsvint meile juba märtsis, sügisel lahkuvad oktoobris. Lääne-Eestis jäävad üksikud ka talvitama.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis