Jõgi-ritsiklind

Jõgi-ritsiklind (Locustella fluviatilis) on Eestis üldlevinud ja suhteliselt tavaline haudelind (50 000 – 80 000 paari), pesitseb põõsastikes ja võsastikes, metsaservades, raiesmikel jm. Kevadel saabub meile mais, sügisel lahkub septembris.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis