Kaljukajakas

Kaljukajakas (Rissa tridactyla) on Eestis haruldane läbirändaja (mai, oktoober-detsember), keda on kohatud peamiselt avamerel. Sagedamini on teda leitud näiteks Sõrve säärel ja Loodes, Ristna ninal, Põõsaspea neemel.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis