Ronk

Ronk (Corvus corax) on Eestis peamiselt metsades üldlevinud, aga suhteliselt vähearvukas haudelind (3000-4000 paari).

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis