Raudkull

Raudkull (Accipiter nisus) on Eestis üldlevinud väiksearvuline haudelind (2000-3000 paari). Liik on Eestis kohal aasta läbi, aga arvukamalt näeb läbirändel (aprill-mai, september-oktoober). Parimad rändeaegsed vaatluskohad on Lao ja Sõrve säär, kus võib päevas sadu läbirändavaid raudkulle näha.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis