Jäälind

Jäälind (Alcedo atthis) on Eestis paigutise levikuga harv haudelind (50-300 paari), vähesed talvitavad. Elutseb kiirevooluliste jõgede ja ojade ääres.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis