Madukotkas

Madukotkas (Circaetus gallicus) on Põhja- ja Lääne-Eesti loodusmaastike väga haruldane asukas, keda kohatakse Eestis vaid üksikud korrad aastas. Viimastel kümnenditel pole liigi pesitsemist Eestis tõestatud. Kaitsekaalutlustel liigi täpseid vaatluskohti ei avalikustata.

Kõik madukotka vaatlused kuuluvad linnuharulduste komisjonis (HK) käsitlemisele, HK poolt aktsepteeritud teateid näeb siin.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis