Mägi-kanepilind

Mägi-kanepilind (Carduelis flavirostris) on Eestis harv läbirändaja, keda kohatakse peamiselt sügiseti oktoobris ja novembris, üksikud jäävad talvitama. Tavaliselt leitakse suurtest urvalindude parvedest üksikuid isendeid.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis