Stepiviu

Stepiviu (Buteo rufinus) on levinud Lõuna- ja Kagu-Euroopas, Kesk-Aasias ja Lähis-Idas ning Põhja-Aafrikas. Talvitusalad ulatuvad lõunas India ja Kesk-Aafrikani. Eestile lähimad pesitsusalad asuvad Bulgaarias ja Lõuna-Venemaal. Linnuharulduste komisjoni andmetel on stepiuviud Eestis seni kohatud vaid 2 korda: 27.06.-01.07.2015 Valgamaal Korva luhal ning 10.06.2016 Tartumaal Ilmatsalus.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto