Alk

Alk (Alca torda) on Eestis avamerel sage läbirändaja (peamiselt aprillis – mais, oktoobris – novembris) ja talvitaja, väikesaartel väga harv pesitseja (1-10 paari). Parimad vaatluskohad on näiteks Hiiumaal Ristna nina, Saaremaal Sõrve säär ja Loode ning Läänemaal Põõsaspea neem.

Linnuharulduste komisjon (HK) käsitles algi pesitsusteateid kuni 2011. aastani, HK poolt kinnitatud teateid näeb siin.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus