Aul

Aul (Clangula hyemalis) on meil arvukas läbirändaja (peamiselt aprillis ja mais ning oktoobris), kui jääolud võimaldavad, jääb arvukalt ka talvitama. NB! Eestis ei pesitse. Sisemaal kohatakse harva, ent Peipsi järvel võib sügisrändel parimatel päevadel näha sadu isendeid. Veel kümmekond aastat tagasi võis parimatel rändepäevadel mai keskel näiteks Põõsaspea neemel või Suures väinas kohata sadu tuhandeid ülelendavaid aule. Praeguseks on auli arvukus kahjuks tugevalt langenud ja ta on arvatud ohustatud liikide hulka.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis