Euroopa kaelustäks

Euroopa kaelustäks (Saxicola rubicola) on lõunapoolse levilaga liik, keda linnuharulduste komisjoni andmetel on Eestis vaid 11 korda leitud. Lähimad euroopa kaelustäksi pesitsusalad asuvad Poolas ja Ukrainas.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis