Habekakk

Habekakk (Strix nebulosa) on Eestis haruldane tali- ja väga haruldane suvikülaline, keda on sagedamini kohatud Alutagusel. Habekakku tasub otsida raielankidelt, kus ta tüüka otsas istudes saaki luurab.

Linnuharulduste komisjon (HK) käsitles habekaku teateid kuni 2015. aastani. Kõiki HK poolt aktsepteeritud teateid näeb siin.

Sel sajandil on habekaku vaatluste hulk tublisti kasvanud ja võis oletada, et liik on taas meie aladel ka pesitsema hakanud. 2009. aastal leitigi Ida-Virumaal 3 pojaga pesa. Tegemist oli esimese pesitsusteatega Eestist pärast rohkem kui sajandipikkust vaheaega.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis