Hallhani

Hallhani ehk roohani (Anser anser) on rannikulähedaste saarte ja roostunud merelahtede tavaline haudelind, keda pesitseb Eestis 500-600 paari. Pesitsusaladele saabub ta varakult juba märtsis ning sügisel lahkub ta meilt septembris-oktoobris.

NB! Sisemaale satub hallhani väga harva, Ida-Eestis kohatakse suurtes raba- ja laukhane parvedes vaid üksikuid isendeid. Lisaks seda, et aprilli- ja maikuistes suurtes haneparvedes ei ole hallhaned, kes juba märtsist alates on paaridena pesitsuskohtades, vaid meilt läbirändavad rabahaned, suur-laukhaned või valgepõsk-lagled.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus