Hallvares

Hallvares (Corvus corone cornix) on Eestis kultuurmaastikus üldlevinud ja arvukas haudelind (40 000 – 70 000 paari).

Eestis pesitseb varese alamliik cornix ehk hallvares, lisaks on linnuharulduste komisjoni andmetel Eestis 11 korral kohatud ka läänepoolse alamliigi corone ehk mustvarese isendeid. Mustvarese eristamine noorest künnivaresest ei ole lihtne. Lisaks tuleb määramisel arvestada hallvarese ja mustvarese hübriidi võimalusega.

Hallvarese vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Mustvarese vaatlused eElurikkuse andmebaasis