Harakas

Harakas (Pica pica) on Eestis peamiselt kultuurmaastiku võsastikes üldlevinud ja tavaline haudelind (15 000 – 25 000 paari).

Harakas oli 2003. aastal Eestis aasta lind, täiendavat infot haraka kohta leiab siit.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis