Hõbekajakas

Hõbekajakas (Larus argentatus) on Eestis rannikul tavaline, sisemaal väiksearvuline haudelind (20 000 – 30 000 paari). Jääb Eestisse ka talvitama.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis