Hüüp

Hüüp (Botaurus stellaris) on Eestis kõigi suuremate roomassiivide vähearvukas haudelind (300-500 paari). Varjatud eluviisi tõttu on ta ülimalt harva nähtav lind. Peamiselt kuuldakse hüübi iseäralikku häält, mis kostab vaikse ilmaga kilomeetrite kaugusele. Saabub meile kevadel märtsis-aprillis, lahkub sügisel septembris-oktoobris, teada on üksikud talvitamisjuhud.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis