Järvekaur

Järvekaur (Gavia arctica) on Eestis haruldane pesitseja (1-5 paari) ja tavaline läbirändaja aprillist maini ja septembrist oktoobrini. Kui jääolud võimaldavad, jääb meie vetesse ka talvitama. Parimad rändevaatluskohad on näiteks Põõsaspea neem, Ristna nina, Suur väin ja Sõrve säär. Vähesel määral rändab ka Peipsi kaudu. Pesitsusajal on kõige lihtsamini vaadeldavad Hino järve kaurid.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis