Kanakull

Kanakull (Accipiter gentilis) on Eestis üldlevinud, aga harv ja langeva arvukusega haudelind (400-600 paari), kes pesitseb metsades, aga käib saagijahil ka avamaastikul ja asulates.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis