Kühmnokk-luik

Kühmnokk-luik (Cygnus olor) on Eestis mererannikul ja saartel kõikjal tavaline ja kasvava arvukusega haudelind, sisemaal vähearvukam. Kühmnokk-luiki pesitseb Eestis 3500-4000 paari. Jäävabal rannikumerel on ta iga-aastane talvitaja.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel Loodusheli.ee
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus