Kuninghahk

Kuninghahk (Somateria spectabilis) on arktilistel aladel pesitsev liik, kes Eestis on haruldane läbirändaja aprillis-mais ja septembris-oktoobris. Üksikuid isendeid kohatakse regulaarselt näiteks Põõsaspea neemel, Sõrve säärel, Suures väinas.

Kuni 1997. aastani kuulusid kuninghaha vaatlused linnuharulduste komisjonis (HK) käsitlemisele. HK andmetel on kuni 1997. aastani kuninghahka Eestis kohatud 25 korda.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto