Laanepüü

Laanepüü (Tetrastes bonasia) on Mandri-Eesti metsades (eelistab tiheda alusmetsaga kuusikuid või kuuse-segametsi) üldlevinud ja tavaline haudelind (30000-60000 paari). NB! Meie saartel ta puudub, vaid Hiiumaalt on haudelindude levikuatlase andmetel teada 1 leid 2009. aastast. Laanepüü on paigalind. Leitakse sageli mängulaulu järgi. Püüvilega peibutades vastab sellele peaaegu alati ja seda ka väljaspool pesitsusaega.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis