Lauk

Lauk (Fulica atra) on Eestis üldlevinud suhteliselt tavaline haudelind (3000-5000 paari), eelistab pesitsemiseks taimestikurohkeid siseveekogusid ja merelahti. Rändeperioodil (märts-aprill, september-oktoober) kohati väga arvukas, üksikud jäävad talvitama. Rändeajal võib eriti rohkesti laukusid näha näiteks Haapsalu Tagalahel, Matsalu lahel, Kuressaare lahel, Väiksel väinal, Käina lahel, aga ka Vooremaa järvedel.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis