Laululuik

Laululuik (Cygnus cygnus) on Eestis arvukas läbirändaja märtsist maini ja septembrist novembrini. Rändeaegseteks parimateks vaatlusaladeks on Matsalu laht, Haapsalu laht ja Silma looduskaitseala, Väike väin, Häädemeeste rannik. Viimastel kümnenditel on ta meil ka pesitsema hakanud, peamiselt rabajärvedel. Haudeasurkonna suuruseks hinnatakse 150-200 paari. Vähesed talvitavad.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel Loodusheli
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus