Leeterüdi

Leeterüdi (Calidris alba) on Eesti rannikul väiksearvuline läbirändaja (mai-juuni, juuli-oktoober). Sisemaal haruldane. Eestis ei pesitse. Parimad vaatluskohad on näiteks Sõrve säär, Matsalu rahvuspark (Põgari, Haeska, Puise), Väike väin, Haversi.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus