Lõopistrik

Lõopistrik (Falco subbuteo) on Eestis üldlevinud väiksearvuline haudelind, kes pesitseb peamiselt männikutes. Eesti kõige tavalisem pistrik (500-800 paari). Kevadel saabub aprillis, sügisel lahkub septembris-oktoobris. Võib suvel sageli kohata avamaastikul õhust kiile jt putukaid püüdmas.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis