Mänsak

Mänsak (Nucifraga caryocatactes) on Eestis ebaühtlaselt levinud (Lääne-Eestis tavalisem) vähearvukas haudelind (5000-10000 paari). Elutseb okasmetsades, pesitseb sageli tihedates kõrgeks kasvanud kuusenoorendikes. Eestis pesitseb alamliik caryocatactes ehk pähklimänsak, aga sügisestel invasioonirännetel satub arvukalt Eestisse ka idapoolse alamliigi macrorhynchos ehk seedrimänsaku isendeid.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel Loodusheli.ee
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus