Merisk

Merisk (Haematopus ostralegus) on Eestis kõikjal mererannikul tavaline haudelind (2500-3500 paari), kes sisemaale satub harva. Kevadel saabub aprillis, sügisel lahkub septembris.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel Loodusheli.ee
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus